آخرین دستور العمل اجرای رویداد
1399-02-03

با توجه به شیوع ویروس کرونا در جامعه و لزوم رعایت مسائل بهداشتی و فاصله گذاری اجتماعی،دبیرخانه اجرایی اولین رویداد ملی ایده پردازی فناوری های نوین در صنایع دریایی در حال بررسی برگزاری رویداد به نحوی است که سلامت مجموعه اجرایی، داوران و ایده پردازان گرامی به خطر نیفتد.

لذا تاریخ پایان دریافت ایده به اتمام رسیده است و داوری ایده های دریافتی در حال انجام می باشد، زمان و نحوه برگزاری(بصورت مجازی یا حضوری) رویداد متعاقبا اعلام خواهد شد. شایان ذکر است تا زمان برگزاری رویداد ایده شما به صورت امانت در مجموعه اولین رویداد ملی ایده پردازی فناوری های نوین در صنایع دریایی محفوظ و بصورت محرمانه و غیرقابل دسترس دیگران نگهداری می شود.